Piątek – 11 grudnia 2015 r.

10:00 Niebieskoocy – Film i dyskusja na temat filmu Zofia Lisiecka – prowadząca dyskusję
12:15 Home SOS Ziemia – Film i dyskusja na temat filmu Marcin Gerwin – prowadzący dyskusję
15:00 Ogólnopolskie wietrzenie klas – edukacyjne gry terenowe ScoutyUp

.

Sobota – 12 grudnia 2015 r.

09:00 Oficjalne otwarcie
09:10 Szkoła inaczej – mentoring i platforma on-line jako narzędzia pracy na przykładzie Akademii Dobrej Edukacji Katarzyna Hall
09:50 Jakiego społeczeństwa chcemy – o szkole jako narzędziu zmiany społecznej Zofia Lisiecka
10:30 Czy technologia pomaga się uczyć? Jolanta Gałecka
11:10 Ogólnopolskie wietrzenie klas – edukacyjne gry terenowe ScoutyUp
11:20 przerwa
11:50 Mindfulness w edukacji Marta Znaniecka
12:30 Komiks jako narzędzie pracy w szkole Magdalena Kobylińska
13:00 Telefon w klasie- zagrożenie czy szansa? Małgorzata Solowska
13:30 Stres i traum, a uczenie się – o metodzie TRE Piotr Włodarczyk
14:00 TOC- pytaj i ucz się. Maciej Winiarek
15:00 Tutoring – po jasnej stronie szkoły Dorota Cichecka

.

Niedziela – 13 grudnia 2015 r.

10:00 Artystyczny i kulturowy aspekt gier komputerowych Maciej Sperski
11:00 Przyjazna edukacja przyszłośći Maciej Cieślak
12:00 Edukacja przyszłości – zastosowanie vr, ar i druku 3D w edukacji. Dreamplex
13:00 AUSI – autism simulator PJATK / Koci Świat ASD
14:00 Jakie profity może przynieść korzystanie z nowoczesnej technologii w szkole? iGo3D Polska
15:00 Rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii w zakresie edukacji przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014/2020 – szanse i możliwości. Mateusz Ścisło Innovative Solutions

 

Sala_C1