konferencja innowacje w edukacji

 

Odkrywaj nowości!

 

Ideą powstania Strefy Konferencyjnej jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, uwag i innych cennych informacji pomiędzy środowiskami producentów nowych technologii, gier i aplikacji, społecznościami ich odbiorców i konsumentów oraz środowiskami naukowymi, akademickimi i wynalazcami. Dodatkowo w tej Strefie prowadzone będą warsztaty m.in. z robotyki i programowania aplikacji mobilnych. Zapowiada się bardzo ciekawie, dlatego jeśli lubisz i chcesz się rozwijać, to miejsce jest idealne dla Ciebie!

Strefa Konferencyjna będzie podzielona tematycznie na trzy części. W ramach każdej z nich będą odbywać się wykłady oraz panele dyskusyjne.

1. Innowacje w Edukacji.
Głównym celem jest pokazanie uczestnikom, jakie możliwości w zakresie edukacji, niesie rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii. Planowane jest zapoznanie uczestników z aktualnie istniejącymi pomocami i aplikacjami edukacyjnymi, jak również dyskusja nad rozwojem i potencjałem tej formy edukacji.

2. Innowacyjne rozwiązania.
Przestrzeń na dyskusję dotyczącą nowych technologii, innowacyjnych produktów i rozwiązań oraz ich zwiększającej się roli w naszym życiu.

3. Warsztaty.
W ramach konferencji odbywać się będą warsztaty z budowania robotów i dronów, tworzenia aplikacji i gier.

Co czeka na Ciebie w tej Strefie?

conferencezone

 

 

Grupa Game&App Dev   Grupa Prelegenci

Weź udział za FREE   Daj lajka, robimy to dla Ciebie   Daj plusa