prasa

Każda osoba powinna wypełnić zgłoszenie o Akredytację dla Mediów w osobnym formularzu.
Akredytacje są bezpłatne.

Nazwa Podmiotu

Imię i nazwisko

Funkcja

Adres email

Telefon kontaktowy

Data urodzenia [RRRR-MM-DD]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wysyłanie informacji prasowych związanych z wydarzeniami organizowanymi przez Fundację "Gdyńska Akademia Przyszłości"